Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2017Terbit 2017
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 8754 190
1586 95 1503 200 62 2
1188
Buku Umum738154
875 63 45 64 51 2
209
Buku Teks3630
46 1 60 36 0 0
0
Buku Sokongan24318
151 24 5 48 7 0
69
Kamus120
1 0 0 1 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar180
3 0 2 1 0 0
1
Multimedia549
5 0 253 8 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap72829
505 7 1138 42 4 0
909
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2017Terbit 2017
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1885 1
18 0 12 21 1 0
5
Buku Umum630
13 0 1 1 1 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus130
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17941
4 0 11 20 0 0
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 25 September, 2017. 1.41 pg