Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2017Terbit 2017
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 8761 97
1708 66 1350 202 9 0
1171
Buku Umum74587
972 46 48 64 8 0
207
Buku Teks3630
45 0 29 36 0 0
0
Buku Sokongan2436
169 16 5 50 0 0
70
Kamus120
1 0 0 1 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar180
3 0 2 1 0 0
1
Multimedia540
5 0 216 8 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap72824
513 4 1050 42 1 0
893
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2017Terbit 2017
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1886 0
19 0 12 21 0 0
5
Buku Umum630
14 0 1 1 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus130
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17950
4 0 11 20 0 0
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 29 April, 2017. 23.44 mlm