Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2023Terbit 2023
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2023
Rancang Terbit
2023
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2023
Rancang Terbit
2023
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 9941 38
1305 100 2116 292 77 6
1428
Buku Umum165027
655 71 38 140 48 4
281
Buku Teks3630
48 0 162 36 0 0
0
Buku Sokongan41010
118 23 4 55 21 0
72
Kamus150
1 0 1 2 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar290
2 0 3 2 0 0
1
Multimedia730
5 0 447 9 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap73571
476 6 1461 48 8 2
1074
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2023Terbit 2023
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2023
Rancang Terbit
2023
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2023
Rancang Terbit
2023
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1897 1
17 0 38 23 0 1
5
Buku Umum640
12 0 1 2 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus170
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar20
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap18001
4 0 37 21 0 1
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 29 September, 2023. 10.30 pg