Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2017Terbit 2017
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 8751 193
1536 111 1510 201 115 4
1205
Buku Umum736157
828 81 41 65 99 2
212
Buku Teks3630
46 1 61 36 0 0
0
Buku Sokongan24319
147 24 5 48 11 0
69
Kamus120
1 0 0 1 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar180
3 0 2 1 0 0
1
Multimedia549
5 0 252 8 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap72818
506 5 1149 42 5 2
923
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2017Terbit 2017
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1885 1
18 0 12 21 1 0
5
Buku Umum630
13 0 1 1 1 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus130
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17941
4 0 11 20 0 0
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 23 November, 2017. 13.51 ptg