Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2020Terbit 2020
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2020
Rancang Terbit
2020
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2020
Rancang Terbit
2020
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 9395 65
1328 97 1974 278 54 6
1338
Buku Umum123252
683 83 42 131 48 1
262
Buku Teks3630
48 0 153 36 0 0
0
Buku Sokongan3428
111 12 5 50 5 0
71
Kamus120
1 0 0 1 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar180
2 0 2 3 0 0
1
Multimedia620
5 0 397 9 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap73225
478 2 1375 48 1 5
1004
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2020Terbit 2020
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2020
Rancang Terbit
2020
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2020
Rancang Terbit
2020
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1885 0
19 0 11 21 0 1
5
Buku Umum640
13 0 1 1 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus130
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17930
5 0 10 20 0 1
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 29 September, 2020. 17.24 ptg