Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2020Terbit 2020
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2020
Rancang Terbit
2020
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2020
Rancang Terbit
2020
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 9400 5
1399 2 1869 322 5 7
1315
Buku Umum12355
745 2 39 163 5 2
254
Buku Teks3630
48 0 114 36 0 0
0
Buku Sokongan3420
119 0 3 58 0 0
71
Kamus120
1 0 0 1 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar180
2 0 2 3 0 0
1
Multimedia620
5 0 370 9 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap73240
479 0 1341 52 0 5
989
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2020Terbit 2020
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2020
Rancang Terbit
2020
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2020
Rancang Terbit
2020
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1886 0
19 0 11 21 0 1
5
Buku Umum640
13 0 1 1 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus130
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17940
5 0 10 20 0 1
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 24 Januari, 2020. 7.3 pg