Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2022Terbit 2022
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2022
Rancang Terbit
2022
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2022
Rancang Terbit
2022
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 9711 0
1370 20 2042 366 9 6
1421
Buku Umum14700
725 16 44 200 8 3
275
Buku Teks3630
48 0 153 36 0 0
0
Buku Sokongan3780
112 3 3 68 0 0
75
Kamus130
1 1 0 1 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar250
2 0 2 2 0 0
1
Multimedia660
5 0 438 9 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap73520
477 0 1402 50 1 3
1070
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2022Terbit 2022
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2022
Rancang Terbit
2022
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2022
Rancang Terbit
2022
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1895 0
18 0 37 22 0 1
5
Buku Umum640
12 0 1 2 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus170
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17990
5 0 36 20 0 1
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 25 Januari, 2022. 12.1 ptg