Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2017Terbit 2017
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 8755 139
1683 72 1409 201 8 0
1174
Buku Umum740117
951 51 49 63 7 0
207
Buku Teks3630
45 0 29 36 0 0
0
Buku Sokongan24210
166 16 5 50 0 0
70
Kamus120
1 0 0 1 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar180
3 0 2 1 0 0
1
Multimedia546
5 0 234 8 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap72826
512 5 1090 42 1 0
896
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2017Terbit 2017
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1886 0
19 0 12 21 0 0
5
Buku Umum630
14 0 1 1 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus130
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17950
4 0 11 20 0 0
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 29 Jun, 2017. 10.13 pg