Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2018Terbit 2018
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2018
Rancang Terbit
2018
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2018
Rancang Terbit
2018
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 8936 11
1580 23 1559 326 44 7
1217
Buku Umum8879
853 17 40 175 34 3
216
Buku Teks3630
47 0 61 36 0 0
0
Buku Sokongan2632
164 5 4 56 7 0
69
Kamus120
1 0 0 1 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar180
3 0 2 1 0 0
1
Multimedia630
5 0 252 8 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap72860
507 1 1200 49 3 4
931
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2018Terbit 2018
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2018
Rancang Terbit
2018
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2018
Rancang Terbit
2018
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1886 0
18 0 12 22 0 0
5
Buku Umum630
13 0 1 2 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus130
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17950
4 0 11 20 0 0
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 25 Februari, 2018. 14.19 ptg