Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2024Terbit 2024
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2024
Rancang Terbit
2024
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2024
Rancang Terbit
2024
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 9985 6
1361 68 2197 378 25 21
1429
Buku Umum16816
693 46 49 192 17 11
282
Buku Teks3630
49 0 162 36 0 0
0
Buku Sokongan4200
133 12 3 81 3 0
72
Kamus150
1 0 1 2 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar290
2 0 3 2 0 0
1
Multimedia730
5 0 446 9 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap73600
478 10 1533 56 5 10
1074
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2024Terbit 2024
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2024
Rancang Terbit
2024
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2024
Rancang Terbit
2024
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1902 0
17 0 38 23 0 1
5
Buku Umum640
12 0 1 2 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus170
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar20
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap18050
4 0 37 21 0 1
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 24 April, 2024. 9.47 pg