Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2023Terbit 2023
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2023
Rancang Terbit
2023
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2023
Rancang Terbit
2023
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 9905 1
1380 4 2060 356 14 7
1427
Buku Umum16201
722 0 39 185 8 4
280
Buku Teks3630
48 0 162 36 0 0
0
Buku Sokongan4060
121 3 3 73 5 0
72
Kamus150
1 0 0 2 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar290
2 0 2 2 0 0
1
Multimedia720
5 0 448 9 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap73560
481 1 1406 49 1 3
1074
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2023Terbit 2023
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2023
Rancang Terbit
2023
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2023
Rancang Terbit
2023
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1897 0
17 0 36 23 0 1
5
Buku Umum640
12 0 1 2 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus170
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar20
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap18000
4 0 35 21 0 1
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 4 Februari, 2023. 6.13 pg