Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2021Terbit 2021
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2021
Rancang Terbit
2021
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2021
Rancang Terbit
2021
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 9509 58
1335 90 2097 291 88 10
1374
Buku Umum132251
685 76 46 147 68 3
267
Buku Teks3630
48 0 153 36 0 0
0
Buku Sokongan3537
118 13 4 48 16 0
71
Kamus130
1 0 0 1 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar250
2 0 2 2 0 0
1
Multimedia620
5 0 436 9 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap73270
476 1 1456 48 4 7
1035
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2021Terbit 2021
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2021
Rancang Terbit
2021
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2021
Rancang Terbit
2021
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1887 6
18 0 30 21 1 1
5
Buku Umum640
12 0 1 1 1 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus133
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17953
5 0 29 20 0 1
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 4 Ogos, 2021. 3.14 pg