Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2020Terbit 2020
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2020
Rancang Terbit
2020
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2020
Rancang Terbit
2020
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 9399 35
1364 42 1959 299 40 6
1328
Buku Umum123528
714 36 48 146 37 1
258
Buku Teks3630
48 0 140 36 0 0
0
Buku Sokongan3423
115 6 5 55 3 0
71
Kamus120
1 0 0 1 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar180
2 0 2 3 0 0
1
Multimedia620
5 0 397 9 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap73234
479 0 1367 49 0 5
998
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2020Terbit 2020
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2020
Rancang Terbit
2020
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2020
Rancang Terbit
2020
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1886 0
19 0 11 21 0 1
5
Buku Umum640
13 0 1 1 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus130
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17940
5 0 10 20 0 1
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 7 Julai, 2020. 13.50 ptg