Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2021Terbit 2021
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2021
Rancang Terbit
2021
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2021
Rancang Terbit
2021
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 9511 39
1363 63 2004 305 40 10
1371
Buku Umum132432
712 55 48 159 34 3
266
Buku Teks3630
48 0 153 36 0 0
0
Buku Sokongan3537
118 7 4 49 4 0
71
Kamus130
1 0 0 1 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar250
2 0 2 2 0 0
1
Multimedia620
5 0 436 9 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap73270
477 1 1361 49 2 7
1033
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2021Terbit 2021
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2021
Rancang Terbit
2021
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2021
Rancang Terbit
2021
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1887 5
19 0 25 21 0 1
5
Buku Umum640
13 0 1 1 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus133
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17952
5 0 24 20 0 1
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 14 April, 2021. 20.52 mlm