Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2021Terbit 2021
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2021
Rancang Terbit
2021
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2021
Rancang Terbit
2021
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 9511 6
1412 2 1945 333 1 12
1367
Buku Umum13243
753 2 51 183 1 4
266
Buku Teks3630
48 0 153 36 0 0
0
Buku Sokongan3533
124 0 4 53 0 0
71
Kamus130
1 0 0 1 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar250
2 0 2 2 0 0
1
Multimedia620
5 0 405 9 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap73270
479 0 1330 49 0 8
1029
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2021Terbit 2021
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2021
Rancang Terbit
2021
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2021
Rancang Terbit
2021
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1887 0
19 0 21 21 0 1
5
Buku Umum640
13 0 1 1 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus130
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17950
5 0 20 20 0 1
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 24 Januari, 2021. 16.6 ptg