Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2018Terbit 2018
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2018
Rancang Terbit
2018
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2018
Rancang Terbit
2018
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 9093 68
1399 60 1536 270 49 11
1272
Buku Umum100658
722 52 36 128 31 4
238
Buku Teks3630
47 0 64 36 0 0
0
Buku Sokongan2887
142 8 3 45 10 0
71
Kamus120
1 0 0 1 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar180
2 0 2 1 1 0
1
Multimedia620
5 0 252 8 1 0
0
Maklumat Tidak Lengkap73003
480 0 1179 51 6 7
962
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2018Terbit 2018
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2018
Rancang Terbit
2018
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2018
Rancang Terbit
2018
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1886 1
18 0 12 21 0 0
5
Buku Umum631
13 0 1 1 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus130
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17950
4 0 11 20 0 0
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 22 Jun, 2018. 13.30 ptg