Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2021Terbit 2021
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2021
Rancang Terbit
2021
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2021
Rancang Terbit
2021
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 9509 75
1318 99 2071 279 132 10
1400
Buku Umum132261
674 85 48 140 100 3
271
Buku Teks3630
48 0 153 36 0 0
0
Buku Sokongan35312
112 10 3 45 27 0
75
Kamus130
1 0 0 1 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar250
2 0 2 2 0 0
1
Multimedia620
5 0 436 9 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap73272
476 4 1429 46 5 7
1053
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2021Terbit 2021
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2021
Rancang Terbit
2021
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2021
Rancang Terbit
2021
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1887 7
18 0 32 21 1 1
5
Buku Umum640
12 0 1 1 1 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus133
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17954
5 0 31 20 0 1
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 20 Oktober, 2021. 10.44 pg