Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2018Terbit 2018
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2018
Rancang Terbit
2018
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2018
Rancang Terbit
2018
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 9096 126
1346 80 1686 246 79 10
1281
Buku Umum1012103
679 72 39 106 53 4
241
Buku Teks3630
48 0 82 36 0 0
0
Buku Sokongan28614
134 7 3 45 16 0
71
Kamus120
1 0 0 1 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar180
2 0 2 1 1 0
1
Multimedia620
5 0 367 8 1 0
0
Maklumat Tidak Lengkap72999
477 1 1193 49 8 6
968
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2018Terbit 2018
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2018
Rancang Terbit
2018
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2018
Rancang Terbit
2018
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1885 1
18 1 12 21 0 0
5
Buku Umum631
13 0 1 1 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus130
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17940
4 1 11 20 0 0
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 18 November, 2018. 11.55 pg