Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2017Terbit 2017
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 8360 32
1776 49 1200 596 7 16
1161
Buku Umum59427
1039 31 50 216 7 3
202
Buku Teks1810
45 0 29 218 0 0
0
Buku Sokongan2092
170 15 5 87 0 0
70
Kamus110
1 0 0 2 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar140
3 0 2 5 0 0
1
Multimedia490
5 0 71 13 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap72583
513 3 1043 55 0 13
888
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2017Terbit 2017
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2017
Rancang Terbit
2017
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1877 0
19 0 12 29 0 1
5
Buku Umum600
14 0 1 4 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan10
1 0 0 1 0 0
1
Kamus130
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar00
0 0 0 1 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17910
4 0 11 23 0 1
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 25 Mac, 2017. 6.6 pg