Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2022Terbit 2022
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2022
Rancang Terbit
2022
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2022
Rancang Terbit
2022
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 9730 109
1302 89 2080 279 102 6
1426
Buku Umum148484
661 69 40 131 77 3
278
Buku Teks3630
48 0 162 36 0 0
0
Buku Sokongan37816
111 12 3 54 21 0
72
Kamus132
1 0 0 1 1 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar253
2 0 2 2 0 0
1
Multimedia711
5 0 448 9 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap73523
474 8 1425 46 3 3
1075
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2022Terbit 2022
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2022
Rancang Terbit
2022
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2022
Rancang Terbit
2022
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1895 1
18 0 33 22 0 1
5
Buku Umum640
12 0 1 2 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus170
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17991
5 0 32 20 0 1
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 29 September, 2022. 11.44 pg