Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2018Terbit 2018
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2018
Rancang Terbit
2018
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2018
Rancang Terbit
2018
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 9073 43
1458 45 1545 278 47 7
1239
Buku Umum98733
769 37 39 139 31 2
223
Buku Teks3630
47 0 64 36 0 0
0
Buku Sokongan2856
146 6 4 48 8 0
69
Kamus120
1 0 0 1 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar180
2 0 2 1 1 0
1
Multimedia620
5 0 252 8 1 0
0
Maklumat Tidak Lengkap73024
488 2 1184 45 6 5
946
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2018Terbit 2018
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2018
Rancang Terbit
2018
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2018
Rancang Terbit
2018
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1886 0
18 0 12 22 0 0
5
Buku Umum630
13 0 1 2 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus130
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17950
4 0 11 20 0 0
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 20 April, 2018. 12.59 ptg