Prestasi Penerbitan Buku Judul Baharu dan Cetak Ulang
Judul Baharu
Jenis TerbitanTerbit < 2022Terbit 2022
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2022
Rancang Terbit
2022
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2022
Rancang Terbit
2022
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 9717 75
1323 69 2071 301 64 6
1427
Buku Umum147659
682 54 41 146 54 3
278
Buku Teks3630
48 0 160 36 0 0
0
Buku Sokongan3789
111 11 3 61 6 0
72
Kamus132
1 0 1 1 0 0
0
Ensiklopedia440
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar253
2 0 2 2 0 0
1
Multimedia660
5 0 456 9 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap73522
474 4 1408 46 4 3
1076
 
Cetak Ulang
Jenis TerbitanTerbit < 2022Terbit 2022
Status Perlaksanaan
Peringkat Tugas Editor
Rancang
Terbit < 2022
Rancang Terbit
2022
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Peringkat Tugas Pengeluaran
Rancang
Terbit < 2022
Rancang Terbit
2022
Tiada Tarikh
Rancang Terbit
Tolak / Gugur
Jumlah: 1895 1
18 0 38 22 0 1
5
Buku Umum640
12 0 1 2 0 0
0
Buku Teks10
0 0 0 0 0 0
0
Buku Sokongan20
1 0 0 0 0 0
1
Kamus170
0 0 0 0 0 0
0
Ensiklopedia110
0 0 0 0 0 0
0
Glosari / Kamus Istilah / Daftar10
0 0 0 0 0 0
0
Multimedia00
0 0 0 0 0 0
0
Maklumat Tidak Lengkap17991
5 0 37 20 0 1
4

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 1 Julai, 2022. 5.40 pg