Statistik Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)

Daftar
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)
BilNegeriJumlah
 Jumlah: 2360
1 Johor137
2 Kedah143
3 Kelantan112
4 Melaka61
5 Negeri Sembilan62
6 Pahang23
7 Perak168
8 Perlis50
9 Pulau Pinang69
10 Sabah54
11 Sarawak91
12 Selangor739
13 Terengganu86
14 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur551
15 Wilayah Persekutuan Labuan3
16 Wilayah Persekutuan Putrajaya11
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie