Statistik Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)

Daftar
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)
BilNegeriJumlah
 Jumlah: 868
1 Johor42
2 Kedah52
3 Kelantan43
4 Melaka21
5 Negeri Sembilan28
6 Pahang8
7 Perak57
8 Perlis20
9 Pulau Pinang23
10 Sabah22
11 Sarawak29
12 Selangor294
13 Terengganu34
14 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur187
15 Wilayah Persekutuan Labuan2
16 Wilayah Persekutuan Putrajaya6
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie