Statistik Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)

Daftar
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)
BilNegeriJumlah
 Jumlah: 426
1 Johor22
2 Kedah33
3 Kelantan21
4 Melaka12
5 Negeri Sembilan17
6 Pahang8
7 Perak24
8 Perlis8
9 Pulau Pinang15
10 Sabah10
11 Sarawak10
12 Selangor131
13 Terengganu19
14 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur94
15 Wilayah Persekutuan Labuan2
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie