Statistik Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)

Daftar
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)
BilNegeriJumlah
 Jumlah: 1070
1 Johor55
2 Kedah86
3 Kelantan61
4 Luar Negara1
5 Melaka26
6 Negeri Sembilan44
7 Pahang26
8 Perak61
9 Perlis22
10 Pulau Pinang38
11 Sabah23
12 Sarawak27
13 Selangor312
14 Terengganu40
15 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur245
16 Wilayah Persekutuan Labuan2
17 Wilayah Persekutuan Putrajaya1
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie