Statistik Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)

Daftar
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)
BilNegeriJumlah
 Jumlah: 1963
1 Johor116
2 Kedah104
3 Kelantan143
4 Melaka46
5 Negeri Sembilan65
6 Pahang51
7 Perak120
8 Perlis46
9 Pulau Pinang65
10 Sabah45
11 Sarawak63
12 Selangor554
13 Terengganu70
14 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur473
15 Wilayah Persekutuan Labuan1
16 Wilayah Persekutuan Putrajaya1
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie