Statistik Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)

Daftar
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)
BilNegeriJumlah
 Jumlah: 680
1 Johor35
2 Kedah39
3 Kelantan33
4 Melaka18
5 Negeri Sembilan22
6 Pahang9
7 Perak43
8 Perlis10
9 Pulau Pinang16
10 Sabah14
11 Sarawak24
12 Selangor240
13 Terengganu28
14 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur141
15 Wilayah Persekutuan Labuan2
16 Wilayah Persekutuan Putrajaya6
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie