Statistik Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)

Daftar
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)
BilNegeriJumlah
 Jumlah: 2263
1 Johor134
2 Kedah125
3 Kelantan158
4 Melaka50
5 Negeri Sembilan68
6 Pahang58
7 Perak145
8 Perlis56
9 Pulau Pinang79
10 Sabah52
11 Sarawak67
12 Selangor643
13 Terengganu86
14 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur539
15 Wilayah Persekutuan Labuan1
16 Wilayah Persekutuan Putrajaya2
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie