Statistik Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)

Daftar
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)
BilNegeriJumlah
 Jumlah: 796
1 Johor40
2 Kedah60
3 Kelantan44
4 Melaka23
5 Negeri Sembilan35
6 Pahang18
7 Perak43
8 Perlis18
9 Pulau Pinang27
10 Sabah16
11 Sarawak22
12 Selangor234
13 Terengganu36
14 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur178
15 Wilayah Persekutuan Labuan2
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie