Statistik Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)

Daftar
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)
BilNegeriJumlah
 Jumlah: 744
1 Johor45
2 Kedah40
3 Kelantan50
4 Melaka17
5 Negeri Sembilan20
6 Pahang21
7 Perak54
8 Perlis14
9 Pulau Pinang25
10 Sabah12
11 Sarawak28
12 Selangor209
13 Terengganu31
14 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur178
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie