Statistik Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)

Daftar
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)
BilNegeriJumlah
 Jumlah: 361
1 Johor23
2 Kedah21
3 Kelantan21
4 Melaka9
5 Negeri Sembilan10
6 Pahang12
7 Perak25
8 Perlis8
9 Pulau Pinang12
10 Sabah7
11 Sarawak14
12 Selangor102
13 Terengganu12
14 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur85
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie