Statistik Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)

Daftar
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)
BilNegeriJumlah
 Jumlah: 1584
1 Johor94
2 Kedah86
3 Kelantan119
4 Melaka40
5 Negeri Sembilan53
6 Pahang40
7 Perak105
8 Perlis37
9 Pulau Pinang51
10 Sabah34
11 Sarawak51
12 Selangor428
13 Terengganu56
14 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur389
15 Wilayah Persekutuan Putrajaya1
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie