Statistik Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)

Daftar
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)
BilNegeriJumlah
 Jumlah: 1918
1 Johor106
2 Kedah118
3 Kelantan92
4 Melaka51
5 Negeri Sembilan50
6 Pahang18
7 Perak127
8 Perlis44
9 Pulau Pinang54
10 Sabah44
11 Sarawak75
12 Selangor624
13 Terengganu69
14 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur434
15 Wilayah Persekutuan Labuan2
16 Wilayah Persekutuan Putrajaya10
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie