Statistik Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)

Daftar
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)
BilNegeriJumlah
 Jumlah: 1291
1 Johor65
2 Kedah79
3 Kelantan58
4 Melaka29
5 Negeri Sembilan39
6 Pahang11
7 Perak87
8 Perlis30
9 Pulau Pinang39
10 Sabah29
11 Sarawak43
12 Selangor440
13 Terengganu44
14 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur289
15 Wilayah Persekutuan Labuan2
16 Wilayah Persekutuan Putrajaya7
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie