Statistik Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)

Daftar
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Negeri (Tahun Daftar)
BilNegeriJumlah
 Jumlah: 1144
1 Johor64
2 Kedah65
3 Kelantan82
4 Melaka28
5 Negeri Sembilan38
6 Pahang28
7 Perak79
8 Perlis20
9 Pulau Pinang37
10 Sabah24
11 Sarawak41
12 Selangor315
13 Terengganu45
14 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur278
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie