Statistik Terbit Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Keluaran)

Terbit
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Terbit)
BilJenis MajalahJumlah
 Jumlah: 617
1 Dewan Sastera73
2 Dewan Budaya53
3 Pelita Bahasa46
4 Tunas Cipta79
5 Dewan Masyarakat42
6 Dewan Bahasa35
7 Dewan Siswa91
8 Dewan Ekonomi46
9 Dewan Kosmik36
10 Dewan Pelajar79
11 Dewan Tamadun Islam37
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie