Statistik Terbit Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Keluaran)

Terbit
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Terbit)
BilJenis MajalahJumlah
 Jumlah: 1187
1 Dewan Sastera225
2 Dewan Budaya47
3 Pelita Bahasa69
4 Tunas Cipta146
5 Dewan Masyarakat83
6 Dewan Bahasa48
7 Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia11
8 Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu8
9 Dewan Siswa175
10 Dewan Ekonomi108
11 Dewan Kosmik65
12 Dewan Pelajar127
13 Dewan Tamadun Islam75
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie