Statistik Terbit Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Keluaran)

Terbit
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Terbit)
BilJenis MajalahJumlah
 Jumlah: 2889
1 Dewan Sastera371
2 Dewan Budaya225
3 Pelita Bahasa222
4 Tunas Cipta375
5 Dewan Masyarakat151
6 Dewan Bahasa170
7 Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia10
8 Jurnal Bahasa9
9 Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu9
10 Dewan Siswa370
11 Dewan Ekonomi218
12 Dewan Kosmik164
13 Dewan Pelajar404
14 Malay Literature10
15 Dewan Tamadun Islam181
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie