Statistik Terbit Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Keluaran)

Terbit
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Terbit)
BilJenis MajalahJumlah
 Jumlah: 1089
1 Dewan Sastera105
2 Dewan Budaya84
3 Pelita Bahasa87
4 Tunas Cipta156
5 Dewan Masyarakat56
6 Dewan Bahasa65
7 Dewan Siswa159
8 Dewan Ekonomi76
9 Dewan Kosmik67
10 Dewan Pelajar162
11 Dewan Tamadun Islam72
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie