Statistik Terbit Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Keluaran)

Terbit
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Terbit)
BilJenis MajalahJumlah
 Jumlah: 3297
1 Dewan Sastera411
2 Dewan Budaya252
3 Pelita Bahasa245
4 Tunas Cipta453
5 Dewan Masyarakat181
6 Dewan Bahasa186
7 Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia10
8 Jurnal Bahasa14
9 Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu9
10 Dewan Siswa457
11 Dewan Ekonomi241
12 Dewan Kosmik179
13 Dewan Pelajar444
14 Malay Literature16
15 Dewan Tamadun Islam199
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie