Statistik Terbit Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Keluaran)

Terbit
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Terbit)
BilJenis MajalahJumlah
 Jumlah: 2345
1 Dewan Sastera294
2 Dewan Budaya176
3 Pelita Bahasa177
4 Tunas Cipta303
5 Dewan Masyarakat138
6 Dewan Bahasa133
7 Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia10
8 Jurnal Bahasa9
9 Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu9
10 Dewan Siswa317
11 Dewan Ekonomi172
12 Dewan Kosmik132
13 Dewan Pelajar321
14 Malay Literature10
15 Dewan Tamadun Islam144
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie