Statistik Terbit Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Keluaran)

Terbit
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Terbit)
BilJenis MajalahJumlah
 Jumlah: 1181
1 Dewan Sastera143
2 Dewan Budaya102
3 Pelita Bahasa89
4 Tunas Cipta155
5 Dewan Masyarakat62
6 Dewan Bahasa72
7 Dewan Siswa173
8 Dewan Ekonomi89
9 Dewan Kosmik67
10 Dewan Pelajar158
11 Dewan Tamadun Islam71
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie