Statistik Terbit Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Keluaran)

Terbit
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Terbit)
BilJenis MajalahJumlah
 Jumlah: 1631
1 Dewan Sastera179
2 Dewan Budaya149
3 Pelita Bahasa115
4 Tunas Cipta194
5 Dewan Masyarakat101
6 Dewan Bahasa110
7 Jurnal Bahasa5
8 Dewan Siswa217
9 Dewan Ekonomi132
10 Dewan Kosmik100
11 Dewan Pelajar237
12 Malay Literature3
13 Dewan Tamadun Islam89
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie