Statistik Terbit Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Keluaran)

Terbit
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Terbit)
BilJenis MajalahJumlah
 Jumlah: 1793
1 Dewan Sastera315
2 Dewan Budaya97
3 Pelita Bahasa104
4 Tunas Cipta184
5 Dewan Masyarakat123
6 Dewan Bahasa97
7 Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia11
8 Jurnal Bahasa12
9 Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu8
10 Dewan Siswa259
11 Dewan Ekonomi162
12 Dewan Kosmik91
13 Dewan Pelajar207
14 Malay Literature9
15 Dewan Tamadun Islam114
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie