Statistik Terbit Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Keluaran)

Terbit
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Terbit)
BilJenis MajalahJumlah
 Jumlah: 1684
1 Dewan Sastera183
2 Dewan Budaya125
3 Pelita Bahasa132
4 Tunas Cipta230
5 Dewan Masyarakat88
6 Dewan Bahasa97
7 Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia9
8 Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu9
9 Dewan Siswa241
10 Dewan Ekonomi122
11 Dewan Kosmik101
12 Dewan Pelajar241
13 Dewan Tamadun Islam106
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie