Statistik Terbit Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Keluaran)

Terbit
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Terbit)
BilJenis MajalahJumlah
 Jumlah: 2712
1 Dewan Sastera407
2 Dewan Budaya168
3 Pelita Bahasa155
4 Tunas Cipta301
5 Dewan Masyarakat182
6 Dewan Bahasa147
7 Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia21
8 Jurnal Bahasa12
9 Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu15
10 Dewan Siswa382
11 Dewan Ekonomi236
12 Dewan Kosmik136
13 Dewan Pelajar371
14 Malay Literature9
15 Dewan Tamadun Islam170
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie