Statistik Terbit Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Keluaran)

Terbit
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Terbit)
BilJenis MajalahJumlah
 Jumlah: 515
1 Dewan Sastera32
2 Dewan Budaya40
3 Pelita Bahasa44
4 Tunas Cipta81
5 Dewan Masyarakat20
6 Dewan Bahasa34
7 Dewan Siswa77
8 Dewan Ekonomi38
9 Dewan Kosmik32
10 Dewan Pelajar81
11 Dewan Tamadun Islam36
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie