Statistik Terbit Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Keluaran)

Terbit
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Terbit)
BilJenis MajalahJumlah
 Jumlah: 3340
1 Dewan Sastera497
2 Dewan Budaya210
3 Pelita Bahasa194
4 Tunas Cipta418
5 Dewan Masyarakat216
6 Dewan Bahasa181
7 Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia21
8 Jurnal Bahasa12
9 Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu15
10 Dewan Siswa461
11 Dewan Ekonomi282
12 Dewan Kosmik166
13 Dewan Pelajar452
14 Malay Literature9
15 Dewan Tamadun Islam206
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie