Statistik Terbit Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Keluaran)

Terbit
select
Tahun Daftar Daftar
select
- hingga -
Tahun Keluaran Daftar
select
- hingga -
Jadual Data Artikel Mengikut Jenis Majalah (Tahun Terbit)
BilJenis MajalahJumlah
 Jumlah: 939
1 Dewan Sastera225
2 Dewan Budaya33
3 Pelita Bahasa51
4 Tunas Cipta71
5 Dewan Masyarakat63
6 Dewan Bahasa32
7 Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia11
8 Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu8
9 Dewan Siswa129
10 Dewan Ekonomi83
11 Dewan Kosmik49
12 Dewan Pelajar127
13 Dewan Tamadun Islam57
Nota:

Setiap item yang jumlah kurang daripada 5 akan disatukan di dalam item lain-lain pada carta pie