Bayaran / Honorium Penulis

Judul

 NAMATARAF
   
Norizan binti MuslimPersonel
 
JudulRoyaltiHonororiumTarikh Bayaran
    
24 SEBAB "MENGAPA KITA PERLU MULAKAN PERNIAGAAN SEAWAL REMAJA"
Pendahuluan
Royalti Terbit
Royalti Jualan
Honororium
 
2
0
0
0
 
0
0
0
0
 
14/05/2013
Tiada
Tiada
Tiada
MOHD. FATHUALLAH BIN MOHD NAWI (860412-29-5205)Karyawan
 
JudulRoyaltiHonororiumTarikh Bayaran
    
24 SEBAB "MENGAPA KITA PERLU MULAKAN PERNIAGAAN SEAWAL REMAJA"
Pendahuluan
Royalti Terbit
Royalti Jualan
Honororium
 
1
0
0
0
 
0
0
0
0
 
01/09/2016
Tiada
Tiada
Tiada
KAMARUDIN BIN NGAH (600205-11-5119)Karyawan
 
JudulRoyaltiHonororiumTarikh Bayaran
    
AGENDA 21 DI MALAYSIA: KEBERKESANAN PELAKSANAAN
Pendahuluan
Royalti Terbit
Royalti Jualan
Honororium
 
0
0
12
0
 
0
0
0
0
 
Tiada
Tiada
26/01/2017
Tiada