Statistik Penerbitan Judul Tahunan Mengikut Terbitan

Pejabat
select
Jabatan
Bahagian
Jenis Pendaftaran
select
Tahun Terbit
select
Hingga
 Jumlah : 1 Jumlah : 1853 Jumlah : 4 Jumlah : 35 Jumlah : 52 Jumlah : 76 Jumlah : 220 Jumlah : 226 Jumlah : 412 Jumlah : 203 Jumlah : 149 Jumlah : 282 Jumlah : 260 Jumlah : 113 Jumlah : 165 Jumlah : 152 Jumlah : 16 Jumlah : 262 Jumlah : 160 Jumlah : 436 Jumlah : 247 Jumlah : 96 Jumlah : 5656 Jumlah : 2 Jumlah : 63 Jumlah : 24 Jumlah : 58 Jumlah : 27 Jumlah : 21 Jumlah : 51 Jumlah : 88 Jumlah : 47 Jumlah : 19 Jumlah : 1 Jumlah : 21 Jumlah : 4 Jumlah : 8 Jumlah : 9
Tahun (Terbit)Buku TeksBukan Bukan TeksElektronikJumlah
Jumlah: 6037 5420 0 11457
00101
19995656185307509
20000404
2001035035
2002052052
2003076076
200402200220
200522260228
2006634120475
2007242030227
2008581490207
2009272820309
2010212600281
2011511130164
2012881650253
2013471520199
2014016016
201502620262
201601600160
201704360436
201802470247
2019096096

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 25 Mei, 2019. 2.9 pg