Laporan Status Perjanjian Lesen Penerbitan dan Pengembalian Hakcipta

Pejabat
select
Jabatan
Bahagian
 
 
Tahun
Perjanjian Lesen Penerbitan
Pemohonan dari Pengurus Projek Persetujuan Penulis Kelulusan KP Selesai
Pengembalian Hak Cipta
Pemohonan dari Penulis Penelitian Hak Cipta Kelulusan KP Selesai
Jumlah:
0 0 0 0
0 0 0 0
Tiada Rekod