Laporan Status Perjanjian Lesen Penerbitan dan Pengembalian Hakcipta

Pejabat
select
Jabatan
Bahagian
 
 
Tahun
Perjanjian Lesen Penerbitan
Pemohonan dari Pengurus Projek Persetujuan Penulis Kelulusan KP Selesai
Pengembalian Hak Cipta
Pemohonan dari Penulis Penelitian Hak Cipta Kelulusan KP Selesai
Jumlah:
14038 692 258 0
0 0 0 0
1999
0 0 0 0
0 0 0 0
2000
0 0 0 0
0 0 0 0
2001
0 0 0 0
0 0 0 0
2002
0 0 0 0
0 0 0 0
2003
0 0 0 0
0 0 0 0
2004
0 0 0 0
0 0 0 0
2005
0 0 0 0
0 0 0 0
2006
0 0 0 0
0 0 0 0
2007
0 3 0 0
0 0 0 0
2008
0 0 0 0
0 0 0 0
2009
0 0 0 0
0 0 0 0
2010
0 3 0 0
0 0 0 0
2011
0 4 0 0
0 0 0 0
2012
0 5 0 0
0 0 0 0
2013
13158 274 3 0
0 0 0 0
2014
760 138 3 0
0 0 0 0
2015
48 156 1 0
0 0 0 0
2016
60 109 192 0
0 0 0 0
2017
12 0 59 0
0 0 0 0