Laporan Status Perjanjian Lesen Penerbitan dan Pengembalian Hakcipta

Pejabat
select
Jabatan
Bahagian
 
 
Tahun
Perjanjian Lesen Penerbitan
Pemohonan dari Pengurus Projek Persetujuan Penulis Kelulusan KP Selesai
Pengembalian Hak Cipta
Pemohonan dari Penulis Penelitian Hak Cipta Kelulusan KP Selesai
Jumlah:
13344 692 232 0
0 0 0 0
1999
0 0 0 0
0 0 0 0
2000
0 0 0 0
0 0 0 0
2001
0 0 0 0
0 0 0 0
2002
0 0 0 0
0 0 0 0
2003
0 0 0 0
0 0 0 0
2004
0 0 0 0
0 0 0 0
2005
0 0 0 0
0 0 0 0
2006
0 0 0 0
0 0 0 0
2007
0 3 0 0
0 0 0 0
2008
0 0 0 0
0 0 0 0
2009
0 0 0 0
0 0 0 0
2010
0 3 0 0
0 0 0 0
2011
0 4 0 0
0 0 0 0
2012
0 5 0 0
0 0 0 0
2013
13158 274 3 0
0 0 0 0
2014
73 138 1 0
0 0 0 0
2015
46 156 0 0
0 0 0 0
2016
60 109 192 0
0 0 0 0
2017
7 0 36 0
0 0 0 0