Laporan Statistik Penerbitan Berdasarkan Hari

Pejabat
select
Jabatan
Bahagian
Jenis Pendaftaran
select
Tahun Terbit
select
Bulan
select
 
 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 2 Jumlah : 3 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 2 Jumlah : 0 Jumlah : 1 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 1 Jumlah : 0 Jumlah : 3 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 4 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 4 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 1 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 1 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0
Hari (Terbit)Buku TeksBukan Bukan TeksElektronikJumlah
Jumlah : 0 20 2 22
10202
20303
30000
40000
50000
60000
70202
80000
90101
100000
110000
120000
130000
140101
150000
160303
170000
180000
190415
200000
210000
220415
230000
240000
250000
260000
270000
280000
290000
300000

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Jabatan Penerbitan. Masa kemaskini : 29 Jun, 2017. 10.10 pg