Statistik Ringkasan Jumlah Terbitan Mengikut Bidang dan jenis Karya

Pejabat
select
Jabatan
Bahagian
Tahun
select
Hingga
select
 Jumlah Judul lain-lain: 264 Jumlah Judul Asli: 11043 Jumlah Judul Terjemahan / Adaptasi: 110
Jadual Data Judul Ikut Jenis Karya
BilJenis KaryaJumlah
 Jumlah: 11417
1 lain-lain264
2 Asli11043
3 Terjemahan / Adaptasi110
 
 Jumlah Judul bagi bidang lain-lain: 6 Jumlah Judul bagi bidang Sains Komputer, Pengetahuan & Sistem: 8368 Jumlah Judul bagi bidang Falsafah: 33 Jumlah Judul bagi bidang Agama: 168 Jumlah Judul bagi bidang Sains Sosial, Sosiologi & Antropologi: 528 Jumlah Judul bagi bidang Bahasa: 375 Jumlah Judul bagi bidang Sains: 272 Jumlah Judul bagi bidang Teknologi: 210 Jumlah Judul bagi bidang Kesenian: 100 Jumlah Judul bagi bidang Kesusasteraan, Retorik & Kritikan: 1257 Jumlah Judul bagi bidang Sejarah: 100
Jadual Ringkasan Terbit Ikut Bidang
BilBidangJumlah
 Jumlah: 11417
1 lain-lain6
2 Sains Komputer, Pengetahuan & Sistem8368
3 Falsafah33
4 Agama168
5 Sains Sosial, Sosiologi & Antropologi528
6 Bahasa375
7 Sains272
8 Teknologi210
9 Kesenian100
10 Kesusasteraan, Retorik & Kritikan1257
11 Sejarah100