Statistik Ringkasan Jumlah Terbitan Mengikut Bidang dan jenis Karya

Pejabat
select
Jabatan
Bahagian
Tahun
select
Hingga
select
 Jumlah Judul lain-lain: 261 Jumlah Judul Asli: 10826 Jumlah Judul Terjemahan / Adaptasi: 100
Jadual Data Judul Ikut Jenis Karya
BilJenis KaryaJumlah
 Jumlah: 11187
1 lain-lain261
2 Asli10826
3 Terjemahan / Adaptasi100
 
 Jumlah Judul bagi bidang lain-lain: 5 Jumlah Judul bagi bidang Sains Komputer, Pengetahuan & Sistem: 8366 Jumlah Judul bagi bidang Falsafah: 31 Jumlah Judul bagi bidang Agama: 155 Jumlah Judul bagi bidang Sains Sosial, Sosiologi & Antropologi: 486 Jumlah Judul bagi bidang Bahasa: 346 Jumlah Judul bagi bidang Sains: 253 Jumlah Judul bagi bidang Teknologi: 185 Jumlah Judul bagi bidang Kesenian: 102 Jumlah Judul bagi bidang Kesusasteraan, Retorik & Kritikan: 1166 Jumlah Judul bagi bidang Sejarah: 92
Jadual Ringkasan Terbit Ikut Bidang
BilBidangJumlah
 Jumlah: 11187
1 lain-lain5
2 Sains Komputer, Pengetahuan & Sistem8366
3 Falsafah31
4 Agama155
5 Sains Sosial, Sosiologi & Antropologi486
6 Bahasa346
7 Sains253
8 Teknologi185
9 Kesenian102
10 Kesusasteraan, Retorik & Kritikan1166
11 Sejarah92