Statistik Ringkasan Jumlah Terbitan Mengikut Bidang dan jenis Karya

Pejabat
select
Jabatan
Bahagian
Tahun
select
Hingga
select
 Jumlah Judul lain-lain: 282 Jumlah Judul Asli: 11101 Jumlah Judul Terjemahan / Adaptasi: 111
Jadual Data Judul Ikut Jenis Karya
BilJenis KaryaJumlah
 Jumlah: 11494
1 lain-lain282
2 Asli11101
3 Terjemahan / Adaptasi111
 
 Jumlah Judul bagi bidang lain-lain: 6 Jumlah Judul bagi bidang Sains Komputer, Pengetahuan & Sistem: 8366 Jumlah Judul bagi bidang Falsafah: 34 Jumlah Judul bagi bidang Agama: 175 Jumlah Judul bagi bidang Sains Sosial, Sosiologi & Antropologi: 537 Jumlah Judul bagi bidang Bahasa: 378 Jumlah Judul bagi bidang Sains: 265 Jumlah Judul bagi bidang Teknologi: 229 Jumlah Judul bagi bidang Kesenian: 123 Jumlah Judul bagi bidang Kesusasteraan, Retorik & Kritikan: 1278 Jumlah Judul bagi bidang Sejarah: 103
Jadual Ringkasan Terbit Ikut Bidang
BilBidangJumlah
 Jumlah: 11494
1 lain-lain6
2 Sains Komputer, Pengetahuan & Sistem8366
3 Falsafah34
4 Agama175
5 Sains Sosial, Sosiologi & Antropologi537
6 Bahasa378
7 Sains265
8 Teknologi229
9 Kesenian123
10 Kesusasteraan, Retorik & Kritikan1278
11 Sejarah103