Statistik Ringkasan Jumlah Terbitan Mengikut Bidang dan jenis Karya

Pejabat
select
Jabatan
Bahagian
Tahun
select
Hingga
select
 Jumlah Judul lain-lain: 252 Jumlah Judul Asli: 10493 Jumlah Judul Terjemahan / Adaptasi: 92
Jadual Data Judul Ikut Jenis Karya
BilJenis KaryaJumlah
 Jumlah: 10837
1 lain-lain252
2 Asli10493
3 Terjemahan / Adaptasi92
 
 Jumlah Judul bagi bidang lain-lain: 4 Jumlah Judul bagi bidang Sains Komputer, Pengetahuan & Sistem: 8363 Jumlah Judul bagi bidang Falsafah: 30 Jumlah Judul bagi bidang Agama: 141 Jumlah Judul bagi bidang Sains Sosial, Sosiologi & Antropologi: 424 Jumlah Judul bagi bidang Bahasa: 302 Jumlah Judul bagi bidang Sains: 199 Jumlah Judul bagi bidang Teknologi: 159 Jumlah Judul bagi bidang Kesenian: 84 Jumlah Judul bagi bidang Kesusasteraan, Retorik & Kritikan: 1041 Jumlah Judul bagi bidang Sejarah: 90
Jadual Ringkasan Terbit Ikut Bidang
BilBidangJumlah
 Jumlah: 10837
1 lain-lain4
2 Sains Komputer, Pengetahuan & Sistem8363
3 Falsafah30
4 Agama141
5 Sains Sosial, Sosiologi & Antropologi424
6 Bahasa302
7 Sains199
8 Teknologi159
9 Kesenian84
10 Kesusasteraan, Retorik & Kritikan1041
11 Sejarah90