Statistik Ringkasan Jumlah Terbitan Mengikut Bidang dan jenis Karya

Pejabat
select
Jabatan
Bahagian
Tahun
select
Hingga
select
 Jumlah Judul lain-lain: 264 Jumlah Judul Asli: 10880 Jumlah Judul Terjemahan / Adaptasi: 106
Jadual Data Judul Ikut Jenis Karya
BilJenis KaryaJumlah
 Jumlah: 11250
1 lain-lain264
2 Asli10880
3 Terjemahan / Adaptasi106
 
 Jumlah Judul bagi bidang lain-lain: 4 Jumlah Judul bagi bidang Sains Komputer, Pengetahuan & Sistem: 8366 Jumlah Judul bagi bidang Falsafah: 31 Jumlah Judul bagi bidang Agama: 161 Jumlah Judul bagi bidang Sains Sosial, Sosiologi & Antropologi: 500 Jumlah Judul bagi bidang Bahasa: 350 Jumlah Judul bagi bidang Sains: 264 Jumlah Judul bagi bidang Teknologi: 189 Jumlah Judul bagi bidang Kesenian: 98 Jumlah Judul bagi bidang Kesusasteraan, Retorik & Kritikan: 1193 Jumlah Judul bagi bidang Sejarah: 94
Jadual Ringkasan Terbit Ikut Bidang
BilBidangJumlah
 Jumlah: 11250
1 lain-lain4
2 Sains Komputer, Pengetahuan & Sistem8366
3 Falsafah31
4 Agama161
5 Sains Sosial, Sosiologi & Antropologi500
6 Bahasa350
7 Sains264
8 Teknologi189
9 Kesenian98
10 Kesusasteraan, Retorik & Kritikan1193
11 Sejarah94