Statistik Pendaftaran Judul Bulanan Berdasarkan Terbitan

Pejabat
select
Jabatan
Bahagian
Tahun Pendaftaran
select
Jenis Pendaftaran
select
 Jumlah : 1 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 84 Jumlah : 6 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 40 Jumlah : 62 Jumlah : 34 Jumlah : 48 Jumlah : 20 Jumlah : 32 Jumlah : 26 Jumlah : 30 Jumlah : 20 Jumlah : 28 Jumlah : 35 Jumlah : 33 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 3 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 10 Jumlah : 0 Jumlah : 4 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 6 Jumlah : 6 Jumlah : 4 Jumlah : 5 Jumlah : 5 Jumlah : 4 Jumlah : 2 Jumlah : 4 Jumlah : 4 Jumlah : 2 Jumlah : 3 Jumlah : 4
Bulan (Daftar)Buku TeksBukan Bukan TeksElektronikBahan KorporatMajalahJumlah
Jumlah: 91 408 17 0 49 565
Januari14000647
Febuari06200668
Mac03430441
April8448005137
Mei62000531
Jun03200436
Julai02600228
Ogos03000434
September020100434
Oktober02800230
November03540342
Disember03300437

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Bahagian Sistem Maklumat. Masa kemaskini : 19 Jun, 2019. 17.24 ptg