Statistik Pendaftaran Judul Bulanan Berdasarkan Terbitan

Pejabat
select
Jabatan
Bahagian
Tahun Pendaftaran
select
Jenis Pendaftaran
select
 Jumlah : 3 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 13 Jumlah : 11 Jumlah : 10 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 2 Jumlah : 0 Jumlah : 43 Jumlah : 37 Jumlah : 77 Jumlah : 40 Jumlah : 43 Jumlah : 40 Jumlah : 108 Jumlah : 82 Jumlah : 49 Jumlah : 50 Jumlah : 50 Jumlah : 31 Jumlah : 2 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 1 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 1 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 0 Jumlah : 5 Jumlah : 6 Jumlah : 6 Jumlah : 7 Jumlah : 4 Jumlah : 7 Jumlah : 6 Jumlah : 6 Jumlah : 10 Jumlah : 6 Jumlah : 7 Jumlah : 6
Bulan (Daftar)Buku TeksBukan Bukan TeksElektronikBahan KorporatMajalahJumlah
Jumlah: 39 650 4 0 76 769
Januari34320553
Febuari03700643
Mac07700683
April134010761
Mei114300458
Jun104000757
Julai0108006114
Ogos08210689
September049001059
Oktober05000656
November25000759
Disember03100637

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Bahagian Sistem Maklumat. Masa kemaskini : 19 Jun, 2019. 18.40 ptg